Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Uluslararası İlişkiler Dergisi destekleriyle 15-17 Nisan 2005 tarihlerinde, Ankara Üniversitesi Ilgaz Dağı Tesisleri’nde Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi başlıklı bir çalıştay düzenlenmiştir. Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel sorunların ve Türkiye’nin bu sorunlar karşısındaki tutumunun konuyla ilgili akademisyen ve uzmanlar tarafından samimi bir platformda tartışılması amacıyla iki yılda bir düzenlenmesi planlanan çalıştayların ilkine Türkiye’de Uluslararası İlişkiler eğitimi veren üniversitelerden 50 akademisyen katılmıştır.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Aydın ve Doç. Dr. Çağrı Erhan’ın organizasyonunu üstlendiği Çalıştay, Uluslararası İlişkiler Eğitimi” konusunda Türkiye’de yapılan bu tür toplantıların üçüncüsüdür. İlk toplantı, Mart 1961’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Milletlerarası Münasebetler Enstitüsü tarafından “Milletlerararası Politika Öğretimi Sempozyumu” adıyla düzenlenmiş; ikinci toplantı “Workshop on International Relations Teaching in Turkey” adıyla Nisan 1996’da ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünce gerçekleştirilmiştir.

Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlter Turan ve Prof. Dr. Şule Kut, Ankara Üniversitesi SBF’den Prof. Dr. Ersin Onulduran, Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Duygu Sezer, ODTÜ’den Prof. Dr. Atila Eralp, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk Günuğur, Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Büyükelçi Erhan Öğüt ve E. Büyükelçi Turhan Fırat’ın da katılımcıları arasında yer aldığı çalıştaydaki tartışmalar şu sorular üzerinden yürütülmüştür: Türkiye gibi dış ilişkilerinde dengelerin gözetilmesi son derece önem taşıyan bir ülkenin dış politikasının oluşturulmasında ve yürütülmesinde görev alacak kişiler nasıl yetiştirilmektedir? Öğrencilere verilen eğitim ne düzeyde yeterlidir? Uluslararası İlişkiler eğitimi sadece Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşlara yönelik uzman yetiştirmekle mi iştigal etmelidir? Uluslararası İlişkiler alanındaki akademisyenlerin durumu, devlet, iş dünyası ve sivil toplum örgütleriyle ilişkileri ve sorunları nelerdir? En önemlisi, Türkiye’de daha verimli ve çağdaş bir uluslararası ilişkiler eğitimi için neler yapılabilir? Dünyadaki eğilimler ne yönde gelişmektedir ve Türkiye’de Uluslararası İlişkiler akademisyenleri bu gelişmeleri ne ölçüde takip edebilmektedirler?

Çalıştayın ilk oturumunda Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Türkiye’de Uluslararası İlişkilerin Dünü ve Bugünü”, Prof. Dr. Duygu Sezer de “Vakıf Üniversitelerinde Uluslararası İlişkiler Eğitimi” hakkında birer sunuş yapmışlardır. İkinci oturumda, Dışişleri Bakanlığı’ndan Yönet Can Tezel “Uluslararası İlişkilerde Teori ve Pratik İlişkisi” konusunda, Doç. Dr. Çağrı Erhan “Düşünce Üretim Merkezleri ve Sivil Toplum Kuruluşları” hakkında ve Kadir Has Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ahmet K. Han da “İş Dünyası ve Uluslararası İlişkiler” üzerine birer konuşma yapmışlardır. Son oturumda ise, Prof. Dr. Şule Kut Uluslararası İlişkilerin geleceğini değerlendirmiştir.

Çalıştayın ikinci gününde, oturumlarda raportör olarak görev alan Doç. Dr. Çınar Özen, Yrd. Doç. Dr. Emel Oktay ve Yrd. Doç. Dr. Mitat Çelikpala tarafından hazırlanan raporlar tartışmaya açılmış ve Çalıştay ortak bir bildiri ile sona erdirilmiştir. Çalıştayda yapılan tartışmalar ve sunulan bildiriler Uluslararası İlişkiler Dergisi’nin “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi” başlıklı özel sayısında (Sayı 6, Yaz 2005) yayınlanmıştır.

Ortaklar

Destekçiler

Adres:
Yazar Orhan Kemal Sokak No.7
34083 Fatih İstanbul TR

Email: 
[email protected]

© 2014-2022 UİK. Tüm Hakları Saklıdır. Development by brain.work