Başvuru

Kongre Temaları

Kongre; panel, çalıştay ve sunumlar ile Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplininde çalışan akademisyenleri, uzmanları ve doktora adaylarını bir araya getirerek, disiplinin güncel tartışmaları ile yeni gelişmelerine ilişkin çalışmalarını paylaşacakları bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Kongre’de Uluslararası İlişkiler disiplininin Türkiye’de ve dünyada dünü, bugünü ve geleceğine yönelik geleneksel ve güncel tartışmalar ele alınmaktadır. Uluslararası İlişkiler alanındaki kurumsal, kuramsal ve metodolojik çalışma ve gelişmeler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve komşu disiplinlerle ilişkilerin tartışılacağı Kongre’ye bildiri ve panel özetleriyle katkı sunulması beklenmektedir. Kongre’de sunulan genel konu başlıkları, aşağıdaki gibidir:

 • Uluslararası İlişkiler çalışmalarında bilimsellik, metodoloji ve yöntem
 • Uluslararası İlişkilerde kuramsal çalışmalar ve son gelişmeler
 • Türkiye ve Dünya’da Uluslararası İlişkiler eğitimi (lisans, yüksek lisans, doktora); programlar, sorunlar, alternatifler
 • Uluslararası İlişkilerde bölge çalışmalarının yeri (Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Avrasya, Balkanlar vb.)
 • Uluslararası İlişkilerin alt temaları ve disiplinleri (Ekonomi-Politik, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk, Dış Politika
 • Analizi, Güvenlik Çalışmaları) ile geçişkenlikler
 • Uluslararası İlişkilerde akademi ile medya, devlet ve özel sektör arasındaki ilişkiler
 • Uluslararası İlişkilerde düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerinin rolü
 • Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplininin geleceği
 • Uluslararası İlişkilerde kalite süreçleri ve Bologna uyumu
 • Uluslararası İlişkilerde istihdam ve kariyer olanakları
 • Uluslararası İlişkilerde yayın yapmak
 • Uluslararası İlişkiler alanında atama-yükseltme ilkeleri

Bildiri ve Panel Önerileri

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi‘nin onuncusu 23-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle Ordu’da düzenlenecektir.

Ayrıca bu yıl ilk kez arzu eden kongre katılımcıları için Kongre temalarıyla uyumlu konularda hazırlanmış çalıştayların programa eklemlenmesi planlanmaktadır. İlgilenen akademisyen ve araştırmacılar, kendi çalışma gruplarıyla dışarıya kapalı çalıştay programlarını hazırlamak suretiyle başvuruda bulunabilirler. Önerilecek çalıştaylar Kongre resmi açılış gününden bir gün öncesinde gerçekleştirilmek üzere planlanacaklardır. Kongre programıyla kapsamında dileyen kurumların kurum destekli paneller önermeleri de mümkündür.   

Adres:
Yazar Orhan Kemal Sokak No.7
34083 Fatih İstanbul TR

Email: 
[email protected]

© 2014-2022 UİK. Tüm Hakları Saklıdır. Development by brain.work