BİLDİRİ VE PANEL ÖNERİLERİ

Kongre’de Uluslararası İlişkiler disiplininin Türkiye’de ve dünyada dünü, bugünü ve geleceğine yönelik geleneksel ve güncel tartışmalar ele alınacaktır. 

Bütünlükçü bir yaklaşımla, Uluslararası İlişkiler alanındaki kurumsal, kuramsal ve metodolojik çalışma ve gelişmeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yayıncılık ve komşu disiplinlerle ilişkilerin tartışılacağı Kongre’de bildiri sunmak isteyen öğretim elemanları ve doktora öğrencileri bildiri ve panel özetleri gönderebileceklerdir. 

Aşağıdaki temalar çerçevesinde hazırlanan bildiri ve panel önerileri en geç 14 Nisan 2022’ye kadar yukarıdaki başvuru formları üzerinden sisteme yüklenebilir. 

2020 UİK KONGRE’YE BAŞVURANLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: 

2020’de yapılması planlanan, fakat COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilen Kongre’ye panel ve bildiri önerisi sunanlara yeniden bildiri/panel önerisi ile başvurmaları halinde programda öncelik tanınacaktır. 

Bildiri önerisi sunanlar için: 2022 Kongresi için başvuru formlarını doldururken, bildiri önerinizle 2020’de başvurduğunuzu belirtmenizi, varsa güncellemelerinizle birlikte başlığınızı ve özetinizi yeniden paylaşmanızı önemle hatırlatırız. 

Panel önerisi sunanlar için: 2022 Kongresi için başvuru formlarını doldururken, panel önerinizi 2020’de sunduğunuzu ilgili kısımda belirtmenizi rica ederiz. Panelinizdeki bildirilerin başlıkları, özetleri ve panelist bilgilerinin eğer varsa güncellemelerle birlikte başvuru formuna eklenmesini rica ediyoruz. Panelistlerin ayrıca form doldurmalarına gerek yoktur, ilgili form paneli öneren tarafından doldurulacaktır.

 

KONGRE TEMALARI

·         Uluslararası İlişkiler çalışmalarında bilimsellik, metodoloji ve yöntem

·         Uluslararası İlişkilerde kuramsal çalışmalar ve son gelişmeler

·         Türkiye ve Dünya’da Uluslararası İlişkiler eğitimi (lisans, yüksek lisans, doktora); programlar, sorunlar, alternatifler

·         Uluslararası İlişkilerde yenilikçi öğretim teknikleri

·         Uluslararası İlişkilerde bölge çalışmalarının yeri (Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Avrasya, Balkanlar vb.)

·         Uluslararası İlişkilerin alt temaları ve disiplinleri (Ekonomi-Politik, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi, Güvenlik Çalışmaları) ile geçişkenlikler

·         Uluslararası İlişkiler ve komşu disiplinler

·         Uluslararası İlişkilerde akademi ile medya, devlet ve özel sektör arasındaki ilişkiler

·         Uluslararası İlişkilerde düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerinin rolü

·         Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplininin geleceği

·         Türkiye’den Uluslararası İlişkiler yazınına katkılar

·         Uluslararası İlişkilerde kalite süreçleri ve Bologna uyumu

·         Uluslararası İlişkilerde istihdam ve kariyer olanakları

·         Uluslararası İlişkilerde yayın yapmak

·         Uluslararası İlişkilerde araştırma projelerinin yürütülmesi

·         Uluslararası İlişkilerde atama-yükseltme kriterleri

·         Uluslararası İlişkilerde kurumsallaşma

·         Uluslararası İlişkiler ve cinsiyet

·         Uluslararası İlişkiler ve spor

 

 

Adres: Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği – Kadir Has Üniversitesi Kampüsü, Cibali, İstanbul, 34083

E-posta: [email protected]

Kongre Asistanı İletişim Bilgileri:

Sezen Kaya Sönmez, Ekin Sanus, Melike Bozkurt, Erman Ermihan ([email protected])