9. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi‘nin dokuzuncusu 26-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Mersin Divan Otel’de gerçekleştirildi.

Etkinliğimiz hakemli olup, hakem değerlendirmesinin ardından kongreye kabul edilen bildiriler için kabul mektupları, bildiri sahibi yazar ya da yazarlara kişisel e-posta adresleri yoluyla duyurulmuştur.

Ortaklar

Destekleyenler

Kongre Temaları

Kongre’de Uluslararası İlişkiler disiplininin Türkiye’de ve dünyada dünü, bugünü ve geleceğine yönelik geleneksel ve güncel tartışmalar ele alındı. Uluslararası İlişkiler alanındaki kurumsal, kuramsal ve metodolojik çalışma ve gelişmeler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve komşu disiplinlerle ilişkilerin tartışılacağı Kongre’de öğretim elemanları ve doktora öğrencileri bildiri ve panel özetleriyle katıldılar. Kongre’de sunulan genel konu başlıkları, aşağıdaki gibidir:

 • Uluslararası İlişkiler çalışmalarında bilimsellik, metodoloji ve yöntem
 • Uluslararası İlişkilerde kuramsal çalışmalar ve son gelişmeler
 • Türkiye ve Dünya’da Uluslararası İlişkiler eğitimi (lisans, yüksek lisans, doktora); programlar, sorunlar, alternatifler
 • Uluslararası İlişkilerde yeni öğretim teknikleri
 • Uluslararası İlişkilerde bölge çalışmalarının yeri (Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Avrasya, Balkanlar vb.)
 • Uluslararası İlişkilerin alt temaları ve disiplinleri (Ekonomi-Politik, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi, Güvenlik Çalışmaları) ile geçişkenlikler
 • Uluslararası İlişkiler ve komşu disiplinler
 • Uluslararası İlişkilerde akademi ile medya, devlet ve özel sektör arasındaki ilişkiler
 • Uluslararası İlişkilerde düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerinin rolü
 • Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplininin geleceği
 • Türkiye’den Uluslararası İlişkiler yazınına katkılar
 • Uluslararası İlişkilerde kalite süreçleri ve Bologna uyumu
 • Uluslararası İlişkilerde istihdam ve kariyer olanakları
 • Uluslararası İlişkilerde yayın yapmak
 • Uluslararası İlişkiler yayıncılığı
 • Uluslararası İlişkiler ders kitapları
 • Uluslararası İlişkilerde araştırma projelerinin yürütülmesi
 • Uluslararası İlişkiler alanında atama-yükseltme ilkeleri
 • Uluslararası İlişkilerde kurumsallaşma
 • Uluslararası İlişkiler ve kadın

Kongre Takvimi

Bildiri ve Panel Özetleri için Son Tarih: 14 Nisan 2022
Bildiri/Panel Kabullerinin Tarihi: 18 Nisan 2022
Kayıtlar İçin Son Tarih: 25 Nisan 2022
Kongre: 26-29 Mayıs 2022

Düzenleme Kurulu (Soyadı Sırasıyla)

 • Dr. Öğr. Üyesi Arıkan Açar – Yaşar Üniversitesi
 • Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe – Kadir Has Üniversitesi (Başkan)
 • Doç. Dr. Fulya Aksu – Altınbaş Üniversitesi
 • Prof. Dr. Evren Balta – Özyeğin Üniversitesi
 • Prof. Dr. Erdem Denk – Ankara Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Cihan Dizdaroğlu – Başkent Üniversitesi
 • Doç. Dr. İnan Rüma – İstanbul Bilgi Üniversitesi

Bilim Kurulu (Soyadı Sırasıyla)

 • Prof. Dr. Mensur Akgün – İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Prof. Dr. Meliha Altunışık – ODTÜ
 • Prof. Dr. Mustafa Aydın – Kadir Has Üniversitesi (Başkan)
 • Prof. Dr. Ersel Aydınlı – Bilkent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gülden Ayman – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Meltem Müftüler Baç – Sabancı Üniversitesi
 • Prof. Dr. Çağrı Erhan – Altınbaş Üniversitesi
 • Prof. Dr. Melek Fırat – Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Esra Hatipoğlu – Bahçeşehir Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fuat Keyman – Sabancı Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gökhan Koçer – Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gencer Özcan – İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hakan Yılmaz – Boğaziçi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nuri Yurdusev – ODTÜ

Adres:
Yazar Orhan Kemal Sokak No.7
34083 Fatih İstanbul TR

Email: 
[email protected]

© 2014-2022 UİK. Tüm Hakları Saklıdır. Development by brain.work