8. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi‘nin sekizincisi 3-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Antalya Bilim Üniversitesi işbirliğiyle Jacaranda Side Otel’de gerçekleştirildi.

Ortaklar

Destekleyenler

Kongre Temaları

Kongre’de Uluslararası İlişkiler disiplininin Türkiye’de ve dünyada dünü, bugünü ve geleceğine yönelik geleneksel ve güncel tartışmalar ele alındı. Uluslararası İlişkiler alanındaki kurumsal, kuramsal ve metodolojik çalışma ve gelişmeler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve komşu disiplinlerle ilişkilerin tartışılacağı Kongre’de öğretim elemanları ve doktora öğrencileri bildiri ve panel özetleriyle katıldılar. Kongre’de sunulan genel konu başlıkları, aşağıdaki gibidir:

 • Uluslararası İlişkiler çalışmalarında bilimsellik, metodoloji ve yöntem
 • Uluslararası İlişkilerde kuramsal çalışmalar ve son gelişmeler
 • Türkiye ve Dünya’da Uluslararası İlişkiler eğitimi (lisans, yüksek lisans, doktora); programlar, sorunlar, alternatifler
 • Uluslararası İlişkilerde yeni öğretim teknikleri
 • Uluslararası İlişkilerde bölge çalışmalarının yeri (Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Avrasya, Balkanlar vb.)
 • Uluslararası İlişkilerin alt temaları ve disiplinleri (Ekonomi-Politik, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi, Güvenlik Çalışmaları) ile geçişkenlikler
 • Uluslararası İlişkiler ve komşu disiplinler
 • Uluslararası İlişkilerde akademi ile medya, devlet ve özel sektör arasındaki ilişkiler
 • Uluslararası İlişkilerde düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerinin rolü
 • Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplininin geleceği
 • Türkiye’den Uluslararası İlişkiler yazınına katkılar
 • Uluslararası İlişkilerde kalite süreçleri ve Bologna uyumu
 • Uluslararası İlişkilerde istihdam ve kariyer olanakları
 • Uluslararası İlişkilerde yayın yapmak
 • Uluslararası İlişkiler yayıncılığı
 • Uluslararası İlişkiler ders kitapları
 • Uluslararası İlişkilerde araştırma projelerinin yürütülmesi
 • Uluslararası İlişkiler alanında atama-yükseltme ilkeleri
 • Uluslararası İlişkilerde kurumsallaşma
 • Uluslararası İlişkiler ve kadın

Kongre Takvimi

Bildiri ve Panel Özetleri için Son Tarih: 15 Ocak 2018
Bildirili Başvuru Kayıt Son Tarih: 9 Mart 2018
Bildirisiz Kayıt Son Tarih: 25 Nisan 2018
Kongre: 3-6 Mayıs 2018

Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, Kadir Has Üniversitesi
 • Doç. Dr. Zeynep Alemdar, Okan Üniversitesi
 • Dr. Cihan Dizdaroğlu, Kadir Has Üniversitesi
 • Doç. Dr. Senem Aydın Düzgit, Sabancı Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Burak Toygar Halistoprak, Antalya Bilim Üniversitesi
 • Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Antalya Bilim Üniversitesi

Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ersel Aydınlı, Bilkent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Galatasaray Üniversitesi
 • Doç. Dr. Erdem Denk, Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi
 • Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Nişantaşı Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şule Kut, Okan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Meltem Müftüler-Baç, Sabancı Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gencer Özcan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Özlem Tür, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Haldun Yalçınkaya, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • Doç. Dr. Şuhnaz Yılmaz, Koç Üniversitesi

Derviş Adil’den…

GAZEL-İ HARİCİ-İ İÇTİMA-İ ANTALYA 

Vaki olunca Arsı Ulusal Münasibat nam cemiyetten davet 
Fakir kulunuzca farz telakki olunur ali davete icabet 
Reis-i cemiyet, sabık Darülfünün Emini Sermüderris Mustafa 
Yakışmaz mütekait takımına gelmem deyu redd-i nezaket 

Uymuyor lakin evdeki hesap çarşıya, bu defa var mazeret 
Kulunuz pek meyus, kaçacak meclislerdeki tatlı sohbet 
Takdim edecek Allame-i Cihan mevzu-u muhtelifede tebliğ 
Bir defalık oldu, ama mükerrer olmasın bu vesile-i mahrumiyet 

Müdavim taifeye tavsiye, muktezidir vazifede ciddiyet 
Lakin, ilimdir işimiz deyu olma sıkıntıya sebebiyet 
Değildir ibaret hayat sadece mesaiden, bunu unutma sakın 
Hem çalışmayı hem eğlenmeyi bilmektir muasır medeniyet 

Derviş Adil gelmese, sözü gelir, yokluğundan umma medet 
Kalbi sizinledir, beraber olmaktan hep duymuştur saadet 
Tavzif ettik Mustafa ‘yı tez bildirsin seneye nerde buluşalım 
Derd-i aslimiz toplantının daim devamından ibaret 

Derviş Adil 

29 Nisan 2018 

Adres:
Yazar Orhan Kemal Sokak No.7
34083 Fatih İstanbul TR

Email: 
[email protected]

© 2014-2022 UİK. Tüm Hakları Saklıdır. Development by brain.work