4. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Dördüncü Uluslararası İlişkiler Kongresi 19–22 Mayıs 2011 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Ilgaz Dağı ÖRSEM tesislerinde yapılacaktır. Kongre tüm dinleyicilerin katılımına açıktır. Kongre’de “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi” ve “Üniversite Dışından Uluslararası İlişkilere Bakmak” başlıklı iki genel oturumun yanı sıra paralel oturumlar halinde çalıştaylar düzenlenecektir. Ayrıntılı Kongre programıı aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

Çalıştaylar üç temel konu üzerinde yoğunlaşacaktır:

1) “Türkiye’de Kuramsallaşma ve Kurumsallaşma”

Bu başlık altında bir disiplin olarak uluslarararası ilişkilerin Türkiye’deki durumuna ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır. Öncelikle ele alınacak sorular şöyledir: Türkiye’de Uluslararası İlişkiler kuramları nasıl çalışılıyor? Akademisyenlerin kuramlar konusundaki yetkinlikleri ve uluslararası alandaki etkinlik düzeyleri nedir? Türkiye’de belirgin kuramlara yönelme söz konusu mudur? Farklı üniversitelerde Uluslararası İlişkiler bölümlerinin kurumsallaşmaları ile öğretim elemanlarının yetkinlikleri arasında bir ilişki var mıdır? Uluslararası İlişkiler bölümlerinde/programlarında nicelik açısından doygunluk noktasına gelindi mi? Öğrenci ve bölüm sayılarında büyüme ve genişleme evresi kapanıyor mu?

2) “Uluslararası İlişkilerde Yayın Yapmak”

Bu konu, iyi bir makale ve kitap nasıl yazılmalıdır sorusu çerçevesinde tartışılarak Türkiye ve dünyadaki araştırma ve yayın kalitesi üzerinde durulacaktır. Tartışmalar sırasında üniversitelerde akademik yükseltme ölçütü olarak öne çıkartılan SSCI’de yayın koşulu konusunun da ele alınması öngörülmektedir. Bu çerçevede Türkiye’de Uluslararası İlişkiler alanında yayın yapmanın zorlukları, mevcut imkânlar, disiplin dergilerinin durumları, yayınlanan kitap ve makalelerde gözlemlenen nitelik sorunları tartışılacaktır. Uluslararası İlişkiler disiplininde akademik yayıncılık, yayınevleri, editörlük/hakemlik, kitap/ders kitabı yayıncılığı gibi konuların tartışmaların ana eksenlerini oluşturması beklenmektedir.

3) “Dünyada ve Türkiye’de Alt-Disiplinlerde Tanım ve Sınırlar”

IV. Kongre’nin ana temasını bölge çalışmaları oluşturacaktır. Türkiye’de uzak (Asya, Afrika ve Amerikalar) ve yakın (Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, Akdeniz ve Avrupa) bölge çalışmalarının genel durumu ele alınacaktır. Bölge çalışmalarının yanısıra, ekonomi politik, güvenlik, siyasi tarih, uluslararası hukuk gibi alt-disiplinlere ilişkin panel/sunum önerileri de beklenmektedir. Göç, çevre gibi sınıraşan sorunlara yaklaşımlar ile askeri tarih, harp tarihi gibi komşu disiplinlerle ilişkiler ve geçişkenlikler üzerinde durulması hedeflenen konular arasındadır.

Kongreye katılım için son başvuru tarihi: 22 Nisan 2011.

Destekleyenler:

Kongre Düzenleme Komitesi:

Prof. Dr. Gencer Özcan (İstanbul Bilgi Üniversitesi; Uluslararası İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Mitat Çelikpala (Kadir Has Üniversitesi)
Doç. Dr. Serhat Güvenç (Kadir Has Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Sinem Açıkmeşe (TOBB-ETÜ; Uluslararası İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi)
Cihan Dizdaroğlu (Uluslararası İlişkiler Konseyi)

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Mustafa Aydın (Kadir Has Üniversitesi; UİK Yönetim Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu (Galatasaray Üniversitesi; UİK Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Çağrı Erhan (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Karaosmanoğlu (Bilkent Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Fuat Keyman (Sabancı Üniversitesi; UİK Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Kemal Kirişci (Boğaziçi Üniversitesi)
Prof. Dr. Şule Kut (Okan Üniversitesi)
Prof. Dr. Ziya Öniş (Koç Üniversitesi)
Prof. Dr. İlter Turan (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Derviş Adil’den…

Hatırat ve Tezekkürat- Zirve-i Cebel-ı Ilgaz

Bodrum’da gidecekken tatilde geldik Ilgaz’a acep niye
Neden gelmeyelim, mevzu-u iştigalimiz Alakat-ı devletiye
Oldu devlet-i ali ahır zamanda aza-yı düveli muazzama
Biz erbab-ı ilm de hidamet ederiz menafi-i milliyeye

Kimi mütehassıs, kimi çırak, lakin cem-i cümlesi ilmiyye
Hallederiz, mülevveş olsa da, bilimum mesail-i ehemmiye
Tahassul etmez lakin netayiç, nokta-i nazar boldur
Çoktan çıktı kamu inhisarından, intihattadır Mülkiye

Ulemaya müteveccih tehdit adavet-i ecnebiyye
Etrak entel olmuş gayri, ehli saliple bi seviye
Korksunlar hepsi UAKD’den, edecek ilmimiz inkişaf
Emin olunuz, ha gayret, edecek temadi, umarız biteviye

Bir sorsak Mustafa’ya acep seneye gitsek nereye
Mümkün mü dersiniz, gidelim biz mülk-ü kefereye
Sormayın Derviş Adil’i, kendisi memnun ve de mutana
Gelince yetmişe keşke herkese verilsin böyle bir hediye

Derviş Adil

21 Mayıs 2011

Ilgaz Dağı

Adres:
Yazar Orhan Kemal Sokak No.7
34083 Fatih İstanbul TR

Email: 
[email protected]

© 2014-2022 UİK. Tüm Hakları Saklıdır. Development by brain.work