2. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi

19-22 Nisan 2007 tarihlerinde Lefkoşa’da Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen II. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi başlıklı Kongre büyük bir başarı ile sonuçlanmıştır. Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel sorunların ve Türkiye’nin bu sorunlar karşısındaki tutumunun konuyla ilgili akademisyen ve uzmanlar tarafından samimi bir platformda tartışılması amacıyla iki yılda bir düzenlenmekte olan toplantıların ikincisi niteliğindeki Kongre TÜBİTAK, TİKA, TC Dışişleri Bakanlığı, KKTC Dışişleri Bakanlığı, TOBB-ETÜ, TEPAV ve ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından desteklenmiştir. Kongreye Türkiye’de ve KKTC’de Uluslararası İlişkiler eğitimi veren üniversitelerden 100’ün üzerinde akademisyen ile çeşitli düşünce kuruluşlarından dış politika uzmanları katılmıştır.

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği Yönetim Kurulu başkanı ve TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın organizasyonunu üstlendiği Kongre, “ Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi” konulu toplantıların ikinci ayağını oluşturmaktadır. İlk toplantı, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği’nin desteğiyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, 15-17 Nisan 2005 tarihlerinde, Ankara Üniversitesi Ilgaz Dağı Tesisleri’nde Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi başlığıyla Çalıştay formatında düzenlenmişti.

Dış Politika Ensitüsü’nden Sayın Seyfi Taşhan, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ersin Onulduran, Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlter Turan ve Prof. Dr. Şule Kut, Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Karaosmanoğlu, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Okan Aktan, Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fuat Keyman, Çankaya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ramazan Gözen, ODTÜ’den Prof. Dr. Atila Eralp, Prof. Dr. Ali Gitmez ve Prof. Dr. Mustafa Türkeş, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya, TOBB-ETÜ’den Prof. Dr. Tuğrul Arat ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nüket Saracel, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gencer Özcan ve E. Büyükelçi Turhan Fırat’ın da katılımcıları arasında yer aldığı Kongrede Türkiye’de dış politika eğitiminin ve uluslararası ilişkiler disiplini çalışmalarının mevcut durumu ve geleceği tartışılmıştır.

Kongrenin birinci gününde “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitimi ve Çalışmaları”, “Türkiye’de ve Dünyada Uluslararası İlişkiler Yazını” ve “ Üniversitelerde Akademik Yükseltme-Atanma Kriterleri ” başlıklı üç oturum düzenlenmiştir. Kongrenin ikinci günü ise “ Üniversite Dışından Uluslararası İlişkilere Bakmak ” ve “ Özgün Kuram ” başlıklı iki grubun çalışmalarına ve “ Kıbrıs Paneli ” başlıklı özel oturuma ayrılmıştır. Kongrede sunulan bildiriler ve yapılan tartışmalar Uluslararası İlişkiler Dergisi’nin 13. sayısında yayınlanmıştır.

21 Nisan’da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat Kongre katılımcıları onuruna bir akşam yemeği vererek, Kıbrıs sorununa ilişkin varılan nokta ve çözüm önerilerine dair bir değerlendirme yapmıştır. Kongre katılımcıları 22 Nisan’da Organizasyon Komitesi tarafından düzenlenen sosyal program kapsamında Lefkoşa, Magosa (Maraş) ve Karpaz’ı ziyaret etmişlerdir.

Ortaklar

Destekçiler

Organizasyon Komitesi:

Genel Koordinatörler
Mustafa Aydın (Prof. Dr., TOBB-ETÜ; Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği Başkanı)
Murat Tüzünkan (Genel Sekreter, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)

Düzenleme Komitesi
Çınar Özen (Doç. Dr., Gazi Üniversitesi)
Yelda Demirağ (Yrd. Doç. Dr., Başkent Üniversitesi)
Mehmet Hasgüler (Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Özlem Tür (Yrd. Doç. Dr., ODTÜ)
Fulya Ereker (Arş. Gör., Ankara Üniversitesi)
Sinem Akgül Açıkmeşe (Arş. Gör., Ankara Üniversitesi)
Gökhan Erdem (Arş. Gör., Ankara Üniversitesi)
Ece Tanar (Uluslararası İlişkiler Dergisi Yayın Koordinatörü)

Derviş Adil’den…

El Futuhat-ı San-i Kıbrıs: El İçtima El İlmi Fi Camia-t-ül Beynelmilel-i Kıbrıs

23 Nisan deyince sakın tatil sanma ha!
Ars-ı ulusal münasebetçi, intikal et Lefkoşa’ya
İçtima eyleye umum mensubin-i medresat-ı Türki
Mesail-i mühimmiye-i milliyi mufassal tartışmaya 

Hudud-u milli dar gelmiş bu muhteşem içtimaya
Mevzu-u iştigalimiz ise tam bir kuyu-t-ül gayya
Çıkar her kafadan bir ses, şeriatımız tahammül
Hasıl müsademe-i efkardan namutenahi fayda

İçtima maşallah pek bol, böylesi bir istisna
Bir bak şöyle haziruna, her biri mevzuunda deha
Şaşma olursa biri Hariciye Nazırı diye tavzif
Kalacak bunun tadı damakta, toplanalım her defa 

Derviş Adil

Adres:
Yazar Orhan Kemal Sokak No.7
34083 Fatih İstanbul TR

Email: 
[email protected]

© 2014-2022 UİK. Tüm Hakları Saklıdır. Development by brain.work