10. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi‘nin onuncusu 23-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle Radisson Blu Otel Ordu’da gerçekleştirildi.

Hakemli olan Kongre; panel, çalıştay ve sunumlar ile Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplininde çalışan akademisyenleri, uzmanları ve doktora adaylarını bir araya getirerek, disiplinin güncel tartışmaları ile yeni gelişmelerine ilişkin çalışmalarını paylaştıkları bir platform oluşturmuştur.

Ortaklar

Destekleyenler

Kongre Temaları

Kongre; panel, çalıştay ve sunumlar ile Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplininde çalışan akademisyenleri, uzmanları ve doktora adaylarını bir araya getirerek, disiplinin güncel tartışmaları ile yeni gelişmelerine ilişkin çalışmalarını paylaşacakları bir platform oluşturmuştur.

Kongre’de Uluslararası İlişkiler disiplininin Türkiye’de ve dünyada dünü, bugünü ve geleceğine yönelik geleneksel ve güncel tartışmalar ele alınmıştır. Uluslararası İlişkiler alanındaki kurumsal, kuramsal ve metodolojik çalışma ve gelişmeler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve komşu disiplinlerle ilişkilerin tartışıldığı Kongre’ye bildiri ve panel özetleriyle katkı sunulmuştur. Kongre’de sunulan genel konu başlıkları, aşağıdaki gibidir:

 • Uluslararası İlişkiler çalışmalarında bilimsellik, metodoloji ve yöntem
 • Uluslararası İlişkilerde kuramsal çalışmalar ve son gelişmeler
 • Türkiye ve Dünya’da Uluslararası İlişkiler eğitimi (lisans, yüksek lisans, doktora); programlar, sorunlar, alternatifler
 • Uluslararası İlişkilerde bölge çalışmalarının yeri (Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Avrasya, Balkanlar vb.)
 • Uluslararası İlişkilerin alt temaları ve disiplinleri (Ekonomi-Politik, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk, Dış Politika
 • Analizi, Güvenlik Çalışmaları) ile geçişkenlikler
 • Uluslararası İlişkilerde akademi ile medya, devlet ve özel sektör arasındaki ilişkiler
 • Uluslararası İlişkilerde düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerinin rolü
 • Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplininin geleceği
 • Uluslararası İlişkilerde kalite süreçleri ve Bologna uyumu
 • Uluslararası İlişkilerde istihdam ve kariyer olanakları
 • Uluslararası İlişkilerde yayın yapmak
 • Uluslararası İlişkiler alanında atama-yükseltme ilkeleri

Kongre Takvimi

Bildiri, Panel ve Çalıştay Özeti Göndermek için Son Tarih: 8 Mart 2024
Başvuru Kabullerinin Gönderilmesi için Son Tarih: 22 Mart 2024
Kayıt Son Tarih: 22 Nisan 2024
Kongre: 23-26 Mayıs 2024

Düzenleme Kurulu (Soyadı Sırasıyla)

 • Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, Kadir Has Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • Doç. Dr. Fulya Aksu, Altınbaş Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu, Bahçeşehir Üniversitesi
 • Doç. Dr. Cihan Dizdaroğlu, Başkent Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Fulya Hisarlıoğlu, Kadir Has Üniversitesi
 • Doç. Dr. İnan Rüma, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ceren Uysal Oğuz, Akdeniz Üniversitesi

Bilim Kurulu (Soyadı Sırasıyla)

 • Prof. Dr. Meliha Altunışık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi (Bilim Kurulu Başkanı)
 • Prof. Dr. Ersel Aydınlı, Bilkent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi
 • Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gökhan Koçer, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Meltem Müftüler Baç, Sabancı Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ali Şevket Ovalı, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gencer Özcan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Alpaslan Özerdem, George Mason Üniversitesi
 • Prof. Dr. Binnur Özkeçeci Taner, Hamline Üniversitesi

Derviş Adil’den…

İZMİR Mİ, ORDU MU, ALDI BENİ BİR MÜTEESSİR
Biri ilm-i siyasiyye, diğeri alakat-ı devletiyye,
Her biri tertiplemiş birer içtima-ı ilmiyye.
Cemiyet azalarını sorma, hepsi külliyen şaşkın,
Vaziyet muvacehesinde netceğini heç bilmiyye!


Rüesaya eyledik sual, nasıl oldu bu tesadüf?
Dediler biz de bilmezük, oldu böyle ma-teessüf.
Etmesin tekerrür, bizi de çok üzdü bu iş!
Hallederiz müstakbel mesaili, buluruz bir nokta-i püf


Kalmışız Ordu-İzmir arasında bi-namaz
Riyaset-i cemiyyete ne çok kızsak yine az
Her içtima-ı ilmiyyede isteriz biz bulunmak
Bilmeyiz yapmayı ne numara ne de naz


Malum, biz erbabı ilm, pek severiz seyahat
İşin maskesini sorma, daim ilmi icraat
Gezmemizi kıskanan her zaman var, bilesin
Derler bu iş neyin ilmidir, düpedüz bir sefahat


İzmir de, Ordu da güzel olur bu mevsimde
İkisini görmek isteriz herkes gibi biz de
Heyhat, kaldı vuslat yine başka bahara
Örtelim biz nisyan üzre bu sefer çelik perde

Boş verelim biz, elalem ne derse desin,
Seneye meclis nerede, biri onu söylesin.
Maksat dostları görmek değil mi zaten?
Mustafa Başkan, sonra bilmeyrum demeyesin.


Derviş Adil- Mayıs 2024

Adres:
Yazar Orhan Kemal Sokak No.7
34083 Fatih İstanbul TR

Email: 
[email protected]

© 2014-2022 UİK. Tüm Hakları Saklıdır. Development by brain.work