BİLDİRİ VE PANEL ÖNERİLERİ

Kongre’de Uluslararası İlişkiler disiplininin Türkiye’de ve dünyada dünü, bugünü ve geleceğine yönelik geleneksel ve güncel tartışmalar ele alınacaktır. 

Bütünlükçü bir yaklaşımla, Uluslararası İlişkiler alanındaki kurumsal, kuramsal ve metodolojik çalışma ve gelişmeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yayıncılık ve komşu disiplinlerle ilişkilerin tartışılacağı Kongre’de bildiri sunmak isteyen öğretim elemanları ve doktora öğrencileri bildiri ve panel özetleri gönderebileceklerdir. 

Aşağıdaki temalar çerçevesinde hazırlanan bildiri ve panel önerileri en geç 10 Nisan 2020’ye kadar yukarıdaki başvuru formları üzerinden sisteme yüklenebilir.

Kongre takviminde belirtildiği üzere kayıt için son tarih 26 Haziran 2020’dir.

Bildiri/panel başvurusu kabul edilenlerin bu tarihe kadar kayıt yaptırmamaları halinde programda isimlerine yer verilemeyecektir.

Bildiri özetleri kitabı online olarak hazırlanacaktır

KONGRE TEMALARI

·         Uluslararası İlişkiler çalışmalarında bilimsellik, metodoloji ve yöntem

·         Uluslararası İlişkilerde kuramsal çalışmalar ve son gelişmeler

·         Türkiye ve Dünya’da Uluslararası İlişkiler eğitimi (lisans, yüksek lisans, doktora); programlar, sorunlar, alternatifler

·         Uluslararası İlişkilerde yenilikçi öğretim teknikleri

·         Uluslararası İlişkilerde bölge çalışmalarının yeri (Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Avrasya, Balkanlar vb.)

·         Uluslararası İlişkilerin alt temaları ve disiplinleri (Ekonomi-Politik, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi, Güvenlik Çalışmaları) ile geçişkenlikler

·         Uluslararası İlişkiler ve komşu disiplinler

·         Uluslararası İlişkilerde akademi ile medya, devlet ve özel sektör arasındaki ilişkiler

·         Uluslararası İlişkilerde düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerinin rolü

·         Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplininin geleceği

·         Türkiye’den Uluslararası İlişkiler yazınına katkılar

·         Uluslararası İlişkilerde kalite süreçleri ve Bologna uyumu

·         Uluslararası İlişkilerde istihdam ve kariyer olanakları

·         Uluslararası İlişkilerde yayın yapmak

·         Uluslararası İlişkilerde araştırma projelerinin yürütülmesi

·         Uluslararası İlişkilerde atama-yükseltme kriterleri

·         Uluslararası İlişkilerde kurumsallaşma

·         Uluslararası İlişkiler ve cinsiyet

·         Uluslararası İlişkiler ve spor

 

 

Adres: Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği – Kadir Has Üniversitesi Kampüsü, Cibali, İstanbul, 34083

E-posta: uik@uik.org.tr veya uikonseyi@gmail.com

Kongre Asistanı İletişim Bilgileri:

Mustafa Gökcan Kösen (uikonseyi@gmail.com)